Wetgeving voor messen in Nederland

Het bezit van en handel in alle messen uit het assortiment van Knifestore.nl zijn volgens de Nederlandse wetgeving toegestaan. Dit betekent dat je deze artikelen mag kopen en in bezit mag hebben. Echter, je mag deze messen niet altijd en overal bij je dragen.

Om meer helderheid te scheppen in wat wel en wat niet mag hebben wij de wetgeving met betrekking tot messen eenvoudiger uiteen gezet. Dit neemt echter niet weg en is zeker geen vrijwaring dat je zelf niet op de hoogte hoeft te zijn van de geldende wetten.

Je kunt de officiële versie van de wet hier nalezen: Wet wapens en munitie

De wetgeving

In Categorie 1 en 4 van Artikel 2 van de Wet Wapens en Munitie wordt ingegaan op wetgeving omtrent (zak-)messen. Wij hebben de punten uitgelicht waar wij ons aan dienen te houden en welke (deels) van toepassing zijn op onze artikelen.

Messen die NIET onder categorie 1 of 4 vallen – bezit toegestaan, bij je dragen ook

Voor messen die niet in een categorie vallen gelden in principe geen bepalingen.

Categorie 1 wapens – verboden

Wapens in deze categorie zijn, zonder ontheffing, verboden. Dit geldt voor zowel het bezit als de handel in deze wapens. Tot deze categorie behoren o.a.:

 • Stiletto’s (springmessen): messen met zijdelings uitspringend lemmet
 • Valmessen: messen met vooruitspringend lemmet (met of zonder veer)
 • Vlindermessen: messen met een heft dat uit twee delen bestaat, die om het lemmet heen geklapt kunnen worden (zie opmerking beneden)
 • Dichtklapbare messen met een totale, uitgeklapte lengte boven 28 cm
 • Dichtklapbare messen waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft
 • Werpsterren
 • Vilmessen (ook wel palmmessen of vuistmessen) en ballistische messen
 • Blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen
 • Pijlen en pijlpunten, bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken

Categorie 4 wapens – bezit toegestaan, in het openbaar dragen niet

Het bezit van deze wapens is toegestaan. Het in het openbaar dragen niet. Indien je een dergelijk wapen vervoert, dan dient dit goed verpakt te zijn. Tevens is het belangrijk dat je dit wapen niet direct voor handen kunt hebben.

 • Blanke wapens (messen) waarvan het lemmet meer dan één snijkant en/of zaagkant heeft, voor zover zij niet vallen onder Categorie 1
 • Degens, zwaarden, sabels en bajonetten
 • Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel bestemd zijn dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen – en die niet onder één van de drie andere categorieën vallen.

Het laatste punt is zeer belangrijk als je een (toegestaan) mes bij je draagt. De vraag die je je zelf kunt stellen is: Is het zinnig en verklaarbaar om in de huidige situatie een mes voor handen te hebben? Indien je over het antwoord twijfelt, dan is het duidelijk. Je kunt je mes dan beter op een plaats opbergen, waar je het niet direct voor handen kunt hebben.

Plaatselijke verordeningen

Naast de landelijke wapenwet moet je ook rekening houden met plaatselijke verordeningen. Een mes dat je normaal gesproken bij je mag dragen, kan door een plaatselijke verordening verboden zijn, bijvoorbeeld in uitgaansgebieden of voetbalstadions.