Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via support@knifestore.nl.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Wij staan niet garant voor de terugzending en raden daarom aan om waardevolle goederen altijd (extra) te verzekeren. Terugzendingen die niet door ons worden ontvangen, kunnen wij helaas niet terugbetalen.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen 14 dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

Bij orders boven de 70 EURO kan het zijn dat u van gratis verzending heeft genoten. Indien u een deel van deze bestelling retourneert en het restant valt onder de orderwaarde van 70 EURO, dan verrekenen wij de reguliere verzendkosten bij terugbetaling.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten in Nederland en Belgie maximaal € 8 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn
  • Producten waarvan de originele fabrieksverpakking is beschadigd
  • Producten waarbij de originele fabrieksverzegeling is verbroken
  • Producten die door u zijn gewijzigd
  • Beschadigde producten of producten met sporen van gebruik

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Knifestore
Nijverheidsweg 103e
8071DD Nunspeet
Nederland

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:
[aanduiding product(en)]*

Ontvangen op [datum ontvangst producten] [Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)*

Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.