Rapportera ett klagomål

Det är naturligtvis irriterande om du har ett klagomål om tjänsten som du har upplevt den. Ändå ber vi dig att vidarebefordra ditt klagomål till oss via e-post. Detta kan göras via e-post, vanlig post och / eller per telefon. Våra anställda kommer att granska klagomålet och försöka lösa det till allas tillfredsställelse.

Våra data:

Knifestore
Oostergracht 5
9408MR Assen
Nederländerna

Stöd@knifestore. Nl

0641111964 (måndag till fredag ​​från 9:00 till 17:00)

Efter att ha mottagit ditt klagomål får du en bekräftelse från oss.
Vi svarar på ditt klagomål inom 14 dagar efter mottagandet. Om det behöver mer tid kommer vi att informera dig.
Om du inte uppskattar detta kan du alltid kontakta medlingsavdelningen på Stichting Webshop Keurmerk där Knifestore är ansluten till. Om medlingsförsöket av någon anledning inte leder till en tillfredsställande lösning finns det möjlighet att överlämna din tvist till tvistkommittén (SGC).